PUTOVÁNÍ SAHAROU BŘEZEN 2018

Jarní pouť roku 2018 s sebou nesla mnohá poprvé. Bohdana Kabátová putovala poprvé jako saharská průvodkyně a prošla krásnou průvodcovskou inciací. Poprvé byla součástí skupiny těhotná žena, jejíž požehnaný stav přinesl jí samotné i celé skupině mnoho krásných darů. Poprvé jsme se na noc po tmě stěhovali jen se spacáky v podpaží do písečných dun, abychom v bezpečí přečkali rej škorpionů. Poprvé jsme jedli nutelu dřevěným klacíkem.

Skupina sedmi mužů, šesti žen a jednoho nenarozeného miminka, se setkala s draky, prošla léčením vztahů k sobě sama i druhým, poklonila se magii Sahary a vytvořila kruh přátel, kteří si v určité rovině zůstanou už navždy blízcí.

Atmosféru poutě můžete nasát z pou(š)tních příběhů, o které se s námi i vámi podělily poutnice Eva Martišová a Olga Bušková.